เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์
 
พระอัจฉริยะของพระมหาชนก
เรื่องที่คนไทยมักไม่รู้
เกียรติยศฤๅอัปยศ
วิบากวิถีของไทยคดีศึกษา
ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลังการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพลงไทยสากล-กระจกเงาร่วมสมัยแห่งสังคม
วิกฤตวัฒนธรรมไทยยุคไอซีที
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยในกระแสประชาคมอาเซียน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ : การพัฒนา ที่ยังไม่หมดเสี้ยน

ข้อบกพร่องในงานวิชาการที่มองข้ามไม่ได้
 
Jarnjai Home Page
Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :