เว็บไซต์ของคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แสวงหาอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และฝากไว้ในบรรณพิภพ ขออัญเชิญพรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยม จารใจดอตคอม May all readers be blessed with pure preseverance, sharp wisdom and complete physical health. by... H.M.King Bhumibol Adulyadej ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์
จารใจวรรณศิลป์ แหล่งรวมผลงานวรรณศิลป์ของแฟนคลับ 
นิรภัย-ทักษาลัยวรรณศิลป์
เสด็จสู่สวรรคาลัย ประทับในดวงใจนิรันดร์
พระมหาการุณย์ จารใจมั่นนิรันดร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
แด่ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บทเสภา : ราชภัฏสดุดี ถวายไท้มหากุศล
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
กลอน ๙-๙-๒๐๐๙
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓
โคลงอาลัยรักพ่อ
แด่ คุณครูโสภณ
ฟ้าสีไฟ
อนาถหนอเมืองไทย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 
แฟนคลับวรรณศิลป์
เลขไทยในมือเรา
จารใจ
สุขสันต์วันเกิด คุณศิริวรรณ์  ฉายะเกษตริน
 
เพลงส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม - เพลงสถาบัน
เพลงส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
เพลงสถาบัน
Jarnjai Home Page
Copyright © 2009 jarnjai.com. All rights reserved.
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :